Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Asystent nauczyciela przedszkola

Data publikacji: 2023-02-24

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Asystent nauczyciela przedszkola
Miejsce pracy: Ostrołęka
Numer: StPr/23/0078
OBOWIĄZKI:
- organizowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.,- zapoznanie i stosowanie się do regulaminu i procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu "Dajmy razem szansę", jak również zachowania tajemnicy państwowej,- zapoznanie z formą prawną i strukturą organizacyjną Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę",- zapoznanie się i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków,- pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków,- pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych,- pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się,- nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku,- wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania,- porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych,- opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek.
Miejsce pracy:

Ostrołęka


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce