Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Główny specjalista

Data publikacji: 2023-02-26

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 116360

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynkach wielokondygnacyjnych, wymaga przemieszczania się między piętrami.W niektórych budynkach znajdują się windy.


Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy i pełnienia służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu przekazania Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej aktualnych analiz jego stanu.
 • Prowadzi instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego dla osób zatrudnianych w Izbie Administracji Skarbowej w celu właściwego przygotowania pracowników do pracy.
 • Prowadzi w pełnym zakresie dokumentację związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rejestry takie jak: wypadków w pracy, chorób zawodowych pomiarów, w celu zapewnienia kontroli realizacji tych zadań.
 • Uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy lub pełnieniu służby w celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów w tym zakresie oraz przedstawienia dokumentacji powypadkowej do zatwierdzenia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej.
 • Doradza podczas organizowania stanowisk pracy w celu zapewnienia warunków pracy zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ergonomii i eliminowaniem ryzyka zawodowego.
 • Uczestniczy w konsultacjach z pracownikami oraz w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia merytorycznego wsparcia i doradztwa związanego z wypracowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji Izby Administracji Skarbowej w celu zapewnienia zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami bhp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP
 • Znajomość przepisów BHP i Kodeksu pracy
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Aktualne szkolenie okresowe dla służby bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe