Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor weterynaryjny

Data publikacji: 2023-01-08

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Miejsce pracy: mazowieckie / Przasnysz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Przasnysz
Ogłoszenie o naborze Nr 113385

Warunki pracy

Praca w siedzibie  inspektoratu oraz poza jega siedzibą  - wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • zwalczanie chorob zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizacja zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • prowadzenie kontrolii bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnie obowiązującego prawa weterynaryjnego: krajowego i Uni Europejskiej
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
 • znajomośc przepisów prawa administracyjnego