Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor weterynaryjny

Data publikacji: 2023-03-13

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Miejsce pracy: mazowieckie / Maków Mazowiecki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Maków Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 117296

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16


praca w terenie (dojazdy samochodem do celów slużbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objetych nadzorem


wyjazdy służbowe


praca w budynku I piętrowym, na I piętrze, bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


praca w biurze: obsługa komputera, drukarki, skanera, telefonu i urządzeń pomiarowych


bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych)


kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym


obsługa klientów

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością wymagającą rejestracji prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością wymagającą zatwierdzenia prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Makowie Mazowieckim oraz wykazu zakładów wymagających obowiązku rejestracji prowadzących działalność związaną z produkcja, wprowadzaniem na rynek, obrotem lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i międzynarodowym żywnością pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do sprawowania nadzoru nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach
 • sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń i opinii w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonanych zadań
 • przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz sprawowanie nadzoru nad takim ubojem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Inspekcja Weterynaryjna
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe

Podobne oferty

2023-03-23

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

podlaskie / Kolno

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie jak również praca w terenie związana z...

Więcej informacji
2023-03-19

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

mazowieckie / Przasnysz

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz poza jega siedzibą - wyjazdy służbowe Zakres zadań zwalczanie chorob zakaźnych zwierząt, prowadzenie...

Więcej informacji
2023-03-18

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

podlaskie / Łomża

Warunki pracy • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i...

Więcej informacji
2023-03-02

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

podlaskie / Łomża

Warunki pracy • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i...

Więcej informacji