Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-08-23

Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 125926

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania-

        - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka


  • Miejsce i otoczenia organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

       - oświetlenie naturalne i sztuczne


       - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


       - wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • Obsługa kancelaryjno-administracyjna sekretariatu kierownictwa KMP w Ostrołęce
 • Nadzór na sekretariatami komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatu
 • Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej dla komórek organizacyjnych nie posiadających sekretariatów
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendanta, I Zastępcy Komendanta i Zastępcy Komendanta
 • Organizacja i protokołowanie odpraw i narad Komendanta
 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z jednostki
 • Przygotowywanie i obsługiwanie spotkań z interesantami i gośćmi
 • Obsługa Policyjnej Poczty Elektronicznej Komendanta Miejskiego Policji
 • Redagowanie pism na polecenie Komendanta
 • Rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją Komendanta, I Zastępcy Komendanta i Zastępcy Komendanta
 • Rozliczanie wykazów przesyłek poczty specjalnej i poleconej
 • Wprowadzanie do systemu „poczta specjalna” przesyłek z komórek organizacyjnych oraz Komisariatu Policji i Posterunków Policji
 • Archiwizowanie dokumentacji będącej na stanie sekretariatu
 • Codzienna obsługa, konserwacja oraz czyszczenie wszelkich urządzeń będących na wyposażeniu sekretariatu Komendanta, w tym pomieszczenia socjalnego
 • Zaopatrywanie w artykuły spożywcze w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji funkcji reprezentacyjnej Komendanta
 • Przestrzeganie zarządzeń i wytycznych pracy kancelaryjnej
 • Powielanie dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość zasad i trybu wykonywania czynności oraz obiegu dokumentacji jawnej w sekretariatach urzędów
 • dyspozycyjność
 • samodzielność, asertywność
 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub późniaj. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenia lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność