Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-01-07

Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 113311

Warunki pracy

- praca biurowa


- wymuszona pozycja ciała


- praca przy monitorze ekanowym powyżej 4 godzin


- przy wejściudo budynku oraz w budynku znajduje się winda

Zakres zadań

 • przeprowadzanie archiwizacji dokumentacji wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej seretariatu wydziału
 • rejestracja dokumentacji w dzienniku korespondencyjnym wydziału oraz innych rejestrach i księgach ewidenyjnych
 • rozdzielanie dokumentacji poszczególnym pracownikom zgodnie z dekretacją naczelnika wydziału lub osoby go zastępującej
 • wprowadzanie absencji policjantów wydziału do SWOP
 • przyjmowanie korespondencji od dyżurnego Komendy Miejskiej Policji i sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce
 • przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do wysyłania
 • przyjmowanie dokumentacji z Zespołu Techniki Kryminalistycznej wydziału
 • rejestrowanie i rozdzialanie śladów i dowodów oraz dokumentcji fotograficznej pracownikom wydziału zgodnie z prowadzonymi postępowaniamiprzygotowawczymi
 • przesyłanie do właściwej rzeczowo Prokuratury materiałow poglądowychzakończonych postępowań przygotowawczych
 • pakowanie oraz wysyłanie pobranych krwii i pakietów DNA
 • powielanie dokumentów dla potrzeb pracowników i policjantów wydziału zgodnie ze składanymi zamówieniami na powielenie dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • systematyczność, rzetelność,
 • komunikatywność, terminowość,samodzielność,
 • znajomość zasad trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obiegu dokumentacji jawnej w sekretariatach urzędów,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność,
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty

2023-01-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Maków Mazowiecki

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych...

Więcej informacji
2023-01-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych...

Więcej informacji
2023-01-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych...

Więcej informacji
2023-01-27

Kuratorium Oświaty w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Urząd nie posiada windy. Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich....

Więcej informacji