Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Inspektor

Data publikacji: 2023-03-13

Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 117329

Warunki pracy

- praca biurowa


- wymuszona pozycja ciała


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


- naturalne i sztuczne oświetlenie


- przy wejściu do budynku lub w budynku znajduje się winda

Zakres zadań

 • wprowadza dane do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) na podstawie dokumentacji KSIP przedłożonej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i jednostek podległych,
 • dokonuje sprawdzeń na rzecz policjantów oraz uprawnionych pracowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i jednostek podległych,
 • prowadzi Elektroniczny Rejestr Śledztw i Dochodzeń Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • prowadzi wymaganą dokumentację służbową oraz archiwizuje ją zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządza analizy i zestawienia statystyczne dot. przestępczości w Systemie Analitycznym w celu przedstawienia i zobrazowania sytuacji w jednostkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • Komunikatywność, samodzielność
 • Terminowość, systematyczność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli " poufne " lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność, dyspozycyjność
 • umiejętność pod presją czasu

Podobne oferty

2023-03-13

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

podlaskie / Łomża

Warunki pracy • praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych...

Więcej informacji
2023-03-06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4...

Więcej informacji