Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Referendarz

Data publikacji: 2024-05-02

Firma: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 137177

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi badania statystyczne, w tym badania z zakresu ochrony środowiska i badania rolne
 • koordynuje pracę ankieterów stałych realizujących badania z zakresu notowania cen detalicznych i innych badań ankietowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska
 • zdolność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe