Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Specjalista ds. BHP - branża energetyczna

Data publikacji: 2024-02-06

Firma: Jww Invest S. A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach jest firmą, której głównym profilem działalności są usługi prowadzone na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej oraz na rynku konstrukcji stalowych i rurociągów.
JWW Invest S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008, certyfikowany przez TUV CERT oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie: modernizacji, montażu, napraw kotłów parowych, wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

 

Specjalista ds. BHP - branża energetyczna
Obowiązki:
 • realizacja zadań wynikająca z aktualnych przepisów dot. BHP oraz codzienny nadzór nad tymi zagadnieniami,
 • opracowanie programów i materiałów szkoleniowych z zakresu BHP,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • wdrażanie i nadzór nad rozwiązaniami zwiększającymi świadomość i bezpieczeństwo pracowników,
 • współpraca merytoryczna z pozostałymi działami firmy,
 • wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonego, wynikających z obszaru powierzonego do nadzoru.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (BHP) lub uzupełniające (studia podyplomowe BHP),
 • praktyczna znajomość przepisów prawnych w zakresie BHP oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w branży budownictwa energetycznego lub przemysłowej,
 • odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B od zaraz,
 • praca na obiekcie energetycznym lub przemysłowym w Polsce
 • interesujące zadania umożliwiające zdobycie oraz rozwijanie doświadczenia zawodowego,
 • zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia i  dofinansowanie do karty sportowej),
 • możliwość nawiązania długofalowej współpracy.
Klauzula obowiązkowaJeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach 40-555 przy ul. Rolnej 43b danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail dostępnym na stronie internetowej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Podobne oferty

wczoraj

Jww Invest S. A.

mazowieckie / Ostrołęka

Obowiązki: realizacja zadań wynikająca z aktualnych przepisów dot. BHP oraz codzienny nadzór nad tymi zagadnieniami, opracowanie programów i materiałów...

Więcej informacji