Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Specjalista ds. BHP

Data publikacji: 2023-02-17

Firma: Hitachi Energy Poland

Miejsce pracy: mazowieckie / Przasnysz

Specjalista ds. BHP
Nr ref.: PL53715650
W Hitachi Energy naszym celem jest budowanie zrównoważonej energetycznej przyszłości dla wszystkich. Dostarczamy energię do domów, szkół, szpitali i fabryk. Dołącz do nas, aby pracować z fantastycznymi ludźmi, ucząc się i rozwijając przy projektach, które mają autentyczny wpływ na nasze społeczności i społeczeństwo. Wnieś swoją pasję i energię do globalnego zespołu, który docenia prostą prawdę: Różnorodność + Współpraca = Wspaniałe innowacje.

Zespół BHP jest zaufanym partnerem biznesowym wyznaczającym kierunek strategiczny i dostarczającym skuteczne oraz wydajne usługi, które promują zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko, bezpieczeństwo i odpowiedzialność korporacyjną w zrównoważonych praktykach biznesowych. Jako członek Zespołu ds. BHP będziesz odpowiedzialny za ulepszanie wydajności procesów BHP oraz wspieranie organizacji w działaniach w tym zakresie.

Twoje obowiązki
 • Realizacja zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów i prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi.
 • Współpraca z kierownictwem firmy w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP.
 • Doradztwo z zakresu BHP, prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP.
 • Przeprowadzanie analiz stanu BHP, ocen zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi oraz sporządzanie odpowiednich raportów.
 • Koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP i ppoż.
 • Bieżące kontrole stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zasad BHP.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie BHP.
 • Współpraca i reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi.
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Kierowanie się najważniejszymi wartościami bezpieczeństwa i uczciwości, jakie wyznaje firma Hitachi, co oznacza branie odpowiedzialności za własne działania i jednoczesne troszczenie się o swoich współpracowników oraz o firmę.

 

Twoje kompetencje
 • Wykształcenie wyższe (kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP, dyrektyw UE, prawa pracy i normy ISO 45001.
 • Co najmniej 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym.
 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń i audytów wewnętrznych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (zarówno w piśmie jak i mowie).
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel).
 • Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
Hitachi Energy jest globalnym liderem technologicznym, który buduje zrównoważoną energetyczną przyszłość dla wszystkich. Obsługujemy klientów w sektorach użyteczności publicznej, przemysłu i infrastruktury, oferując innowacyjne rozwiązania i usługi w całym łańcuchu wartości. Wraz z klientami i partnerami wdrażamy pionierskie technologie i umożliwiamy cyfrową transformację niezbędną do przyspieszenia rozwoju energetyki w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Dążymy do tego, by światowy system energetyczny stał się bardziej zrównoważony, elastyczny i bezpieczny, przy zachowaniu właściwych proporcji między wartościami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi. Hitachi Energy ma udokumentowane doświadczenie i niezrównaną zainstalowaną bazę urządzeń w ponad 140 krajach. Centrala firmy mieści się w Szwajcarii. Zatrudniamy około 38 000 pracowników w 90 krajach, osiągając przychody z działalności na poziomie około 10 mld USD rocznie. www.hitachienergy.com