Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Specjalista

Data publikacji: 2023-08-23

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Miejsce pracy: mazowieckie / Maków Mazowiecki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Maków Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 125309

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu w godz. 8.00-16.00
 • praca w budynku I piętrowym, pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze, bez przystosowania dla osób niepełnosprawnych
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • wyjazdy służbowe (narady, konferecje, szkolenia)
 • obsługa klienta

Zakres zadań

 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur i rachunków, sporządzanie stosownej dokumentacji księgowej
 • obsługa programów komputerowych służących do księgowości (Finanse, Płace, Zlecone, Kadry)
 • wykonywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzonych do wypłaty
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, naliczanie składek ZUS
 • prowadzenie dokumentacji osobowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań
 • rozliczanie urlopów pracowniczych, delegacji służbowych
 • obowiązki wynikające ze współpracy z Inspektorem Ochrony Danych w oparciu o Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finanse, rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej
 • Znajomość obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i Kodeksu Pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole