Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Specjalista

Data publikacji: 2023-03-12

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 117229

Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu

 • Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe (wyposażone i dostosowane do wymagań
  określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych)

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku

 • Oświetlenie naturalne i sztuczne

 • odprawy, narady, załatwianie spraw poza jednostką

 • Praca w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres zadań

 • - Znajomość przepisów prawnych właściwych do realizacji zadań stanowiska pracy
 • - Realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej
 • - Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej
 • - Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego
 • - Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej
 • - Realizacja zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej
 • - Prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • - Prowadzenie obsługi kasowej Komendy Powiatowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procedur urzędniczych i administracyjnych
 • Biegła obsługa komputera, znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office, umiejętność redagowania dokumentów służbowych
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Służbie Cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Terminowość
 • Rzetelność
 • Dokładność