Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Starszy inspektor

Data publikacji: 2023-05-19

Firma: Komenda Miejska Policji w Łomży

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Komenda Miejska Policji w Łomży
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 120874

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera poniżej 4 godzin dziennie , posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Zakres zadań

 • zarządzanie i obsługa systemów łączności bezprzewodowej i przewodowej
 • organizowanie systemów łączności i informatyki
 • nadzór i i administrowanie systemami teleinformatycznymi
 • wykonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu teleinformatycznego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z systemami i sprzętem łączności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie na kierunku informatyka, łączność, telekomunikacja, elektronika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość zagadnień z zakresu łączności radiowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia SEP do 1 kW
 • znajomość zagadnień elektroniki, elektrotechniki lub automatyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa oraz znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych