Ostrołęka – atrakcje i wydarzenia

Starszy laborant

Data publikacji: 2023-01-22

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 114070

Warunki pracy

- praca laboratoryjna,


- kontakt z materiałem zakaźnym,


- praca w godzinach 8.15-16.15,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, drukarka)


- budynek przy ul. Składowej 8A w Ostrołęce, w którym znajdują się pracownie laboratoryjne zlokalizowane są na parterze i I piętrze oraz nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- w budynku nie występują niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przygotowuje wstępną dokumentację (zaproszenia do złożenia ofert, na usługę/dostawę) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowuje zapotrzebowania na usługę/dostawę w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzi gospodarkę magazynową na podstawie realizowanych umów oraz wydanych towarów.
 • Monitoruje realizację umów z dostawcami na podstawie wniosków o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • potwierdza przyjęcie dostawy zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Wykonuje, opracowuje, raportuje badania, zgodnie z trybem ustalonym w Systemie Zarządzania Jakością.
 • Prowadzi spisy środków trwałych i środków w użytkowaniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe z dziedziny nauk rolniczych (rolnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika), biologicznych, chemicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi podstawowego wyposażenia laboratoryjnego
 • wiedza z zakresu pracy administracyjno-biurowej i podstawowych zasad w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność